alert Site'nin çevrilmiş halidireducations.com
olarak Educations.com göster: hareketli
20 ve 46 sonuçları - 1 gösteriliyor
  • = Bir video var
20 ve 46 sonuçları - 1 gösteriliyor

lab

Kimya mühendisliği, kimyasal reaksiyonları ve günlük hayatta kullanılan malzemeleri ve / veya ürünleri oluşturmak ve dönüştürmek için kullanılan işlemleri inceler. Bir kimya mühendisliği lisans programı, kimya, hammadde, gıda ve çeşitli şekillerde kullanılabilecek ürünlere giren uyuşturucular hakkında geniş bilgi birikimine sahip alanlara öncülük eden matematik, fizik, kimya ve biyoloji yöntemlerini içermektedir.

Bir kimya mühendisliği derecesi ile neler yapabilirsiniz?

Kimya mühendisliğindeki bir kariyer, çeşitli ürünlerin ve özel kimyasalların geliştirilmesi ve üretilmesini içerir. Bu, çevre, askeri, alan veya farmasötikler, yapıştırıcılar, ultra güçlü lifler ve protezler gibi elektronik uygulamalar için kullanılan materyalleri içerebilir. Bir kimya mühendisinin pozisyonu, bir 'evrensel mühendis' olarak kabul edilebilir. geniş bir bilimsel ve teknik alan. Bu meslek planlama ve işletme tesislerini ve yeni, daha verimli süreçleri icat etmeyi içerir. Bir kimya mühendisi işi, bir malzemeyi başka bir malzemeye dönüştürmek için ya da daha yararlı bir biçime dönüştürmek için ya da bir malzeme mühendisinin rolü gibi - hammaddeden ürünler üretmek için yollar tasarlamayı da içerebilir.

Kimya mühendisliğinde potansiyel kariyer aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Malzeme Mühendisi

Kalite Yöneticisi

Üretim Müdürü

Analitik Kimyager

Çevre Mühendisi

Üretim Mühendisi

Ön şartlar:

Bir kimya mühendisliği lisans programına kayıt olmanın önkoşulları, çalışma düzeyi ve kurs sağlayıcısı için farklılık gösterir. Birçok lisans seviyesindeki kurslar için, matematik ve fen bilgisi becerilerinin belirlenmiş bir gerekliliği, dersin öğretim diline bağlı olarak bir dil gereksiniminin yanı sıra uygulanabilir.

Yüksek lisans düzeyinde dersler ve / veya yüksek eğitim seviyeleri, belirlenmiş bir çalışma alanında tamamlanmış bir lisans diploması şartı da dahil olmak üzere daha kapsamlı önkoşullara sahip olacaktır. Başvurunuzu göndermeden önce başvurmayı umduğunuz üniversite veya kurs sağlayıcısıyla tüm önkoşulları mutlaka kontrol edin.

test tube

Yurt dışında kimya mühendisliği lisans programında ne öğreneceksiniz?

Matematik, fizik ve daha fazlasının bir karışımı ile, kimya mühendisliği lisans programları, derslerine önemli miktarda katkıda bulunabilmenin yanı sıra, çeşitli materyaller ve konularla çalışan çok sayıda uygulamalı deneyime sahip olabilir. kapsamlı bir kariyer için. Kimya mühendisliği için üç fiziksel yasa vardır:

  • Momentumun korunması
  • Kütlenin korunması
  • Enerjinin korunumu

Mikroelektronik, çevresel çözümler, biyoteknoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin yanı sıra kağıt, gıda, plastik ve gübrelerin geliştirilmesi kimya mühendisliğine bağlanabilir. Kimya mühendisliği son birkaç on yılda önemli ölçüde gelişmiştir; Ancak, çekirdek eğitim müfredatı, kimya, matematik, fizik, mühendislik, çevre bilimleri ve materyallere yoğun bir şekilde odaklanarak temelde aynı kalmıştır.

Malzeme mühendisliğindeki eğitsel dersler, plastikten, pamuktan, vb. Şeylerden hangisinin yapıldığının araştırılmasına odaklanır. Matematik ve fen bilimleri metalleri, seramikleri, polimerleri (cam, plastik, kauçuk) veya diğer materyalleri incelemek için kullanılır. Teknoloji, sürekli olarak evrim geçirmekte ve kimya mühendisliğinde devam etmekte olan araştırmalara yardımcı olmakta ve onlarca yıl boyunca kimya mühendisliği derece programlarının geliştirilmesine büyük ölçüde katkıda bulunmaya devam edecektir.

Ya da belki de benzer bir çalışma alanıyla daha çok ilgileniyorsunuz:

Makine Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Biyomedikal mühendisliği

Karşılaştırmak

Bir el Amerika haritası üzerinde oturan bir iPad kullanıyor

Bir iPad kazanın!

Çizime katılmak için anketimize katılın.

Gerçekten bir iPad istiyorum

Get education news straight to your inbox

Enter your details below to get the latest news on international education and studying abroad!

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Enter your details: