alert Site'nin çevrilmiş halidireducations.com
olarak Educations.com göster: hareketli
50 ve 111 sonuçları - 1 gösteriliyor
  • = Bir öğrenci Yorum sahiptir
  • = Bir video var
50 ve 111 sonuçları - 1 gösteriliyor

Çevre / kaynak mühendisliği, hem yerel hem de dünya ölçeğinde doğal çevreyi koruyarak ve geliştirerek halk sağlığını korumayı amaçlamaktadır. Çevre mühendisliğinin ilk örneklerinden biri, antik Romalıların Roma'ya temiz su taşımak için su kemerleri inşa ettiği binlerce yıl önce gerçekleşti. Günümüzde çevre mühendisliği alanı, su kemerlerinden günümüze çok uzun bir yol kat etmiş ve bunun yerine, küresel ısınmanın, otomobil emisyonlarının, ozon tabakasının ve asit yağmurunun etkilerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

2 ana çevre mühendisi vardır:

  • Çevre inşaat mühendisi: hidroloji, su kaynakları yönetimi ve su arıtma tesisi tasarımına odaklanan mühendisler
  • Çevre kimya mühendisi: çevre kimyası, ayırma süreçleri ve gelişmiş hava ve su arıtma teknolojilerine odaklanan mühendisler

Çevre mühendisleri, önerilen inşaat planlarının çevresel etkilerini araştırır, kalite kontrol kontrolleri yapar ve çevresel sorunlara çözüm geliştirmek için bilimsel verileri analiz eder. Ayrıca, belirli bir tehlikenin özel önemini belirlemek için tehlikeli atık yönetimi çalışmaları yürütürler, tedavi ve korunma konusunda tavsiyede bulunurlar ve gelecekteki sorunları önlemek için düzenlemeler geliştirirler.

Çevre / Kaynak Mühendisliğinde Eğitim Dersleri

Çevre / kaynak mühendisliğindeki eğitim kursları, ister sivil, ister mekanik, isterse çevre mühendisliğinde olsun, en azından lisans derecesine ulaşır. Öğrenciler genellikle, çevre mühendisliğinde Yüksek Lisans derecesi kazanmak için eğitimlerine sadece bir yıl devam etme seçeneğine sahiptir. Bazı çevre mühendisleri çevre mühendisliği yasasını uygulamak için çalışma yasasına devam ediyor.

Çevresel / Kaynak Mühendisliği kapsamında dünya çapında çeşitli çalışma seçenekleri bulunmaktadır:

Çevre / Kaynak Mühendisliğinde Kariyer

Çevre / kaynak mühendisleri, danışmanlar, profesörler, tasarımcılar, yöneticiler, araştırmacılar, planlamacılar, kirlilik kontrol tesislerinin operatörleri veya hükümet düzenleyici kurum yetkilileri gibi çeşitli kapasitelerde çalışabilirler. Çevre mühendislerinin özel görevleri değişebilir ve fırtına su yönetimi, hava kirliliği kontrolü, tehlikeli atık yönetimi, halk sağlığı, arazi yönetimi veya toksik madde kontrolü içerebilir.

Karşılaştırmak
Educations.com bülten
uluslararası eğitim ve yurtdışında okuyan son haberleri almak için aşağıdaki e-posta girin!

BİR BURSU BUL

Yurtdışındaki burslarımızın yüzlerce listesini içeren burs rehberimizi indirin.

educations.com Scholarship Guide

Ücretsiz indir