alert Site'nin çevrilmiş halidireducations.com
olarak Educations.com göster: hareketli
50 ve 153 sonuçları - 1 gösteriliyor
  • = Bir öğrenci Yorum sahiptir
  • = Bir video var
50 ve 153 sonuçları - 1 gösteriliyor

Makine mühendisliği, son birkaç bin yıl boyunca gelişen ve 18. yüzyılda Sanayi Devrimi sırasında ortaya çıkan en eski mühendislik disiplinlerinden biridir. Makine mühendisliğinde büyük gelişmeler fiziğin ilerlemesiyle geldi ve mekatronik, nanoteknoloji ve kompozitler konusundaki bilgimiz geliştikçe alan büyümeye devam ediyor.

Makine mühendisleri, malzeme bilimi, yapı analizi ve termodinamik gibi konuların derinlemesine anlaşılmasını sağlamalıdır. Makine mühendisleri, güvenli, verimli, güvenilir ve uygun fiyatlı çözümler bulmak için hareket, enerji ve kuvvet ilkelerini analiz ederek makineleri, bileşenleri, sistemleri veya süreçleri tasarlamak ve geliştirmek için çalışabilirler. Makine mühendisliğinin ana bileşenleri kütle, tasarım, enerji, kuvvet, hareket ve üretimdir.

Makine mühendisleri bugün kullanılan neredeyse her makinenin yaratılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Hemen hemen her üretim ortamında bulunabilirler. Mekanik odaklı çalışmalara ek olarak, makine mühendisliği, ayakkabıdan ampullere ve kapılardan mekanik olmayan sistemleri etkiler.

Makine Mühendisliğinde Eğitim Dersleri

Makine mühendisliği eğitimi, genellikle lisans diploması için dört ila altı yıl süren dengeli ve iyi durumdadır. Makine mühendisliği eğitimi derslerine kayıtlı öğrenciler, yüksek bilgisayar okuryazarlığı, analitik beceriler, problemleri mantıksal ve yaratıcı olarak çözme, iyi iletişim becerileri, detaylara dikkat ve plan yapma ve önceliklendirme becerilerini geliştirirler. Odak, profesyonel uygulama için hazırlanır. Makine mühendisliği derslerinde kapsanan temel konular arasında istatistik, enstrümantasyon, elektroteknoloji, ürün tasarımı, matematik ve malzeme mühendisliği bulunmaktadır.

Bazı makine mühendisliği lisans mezunları, mühendislik, teknoloji, mühendislik geliştirme, bilim alanlarında yüksek lisans eğitimine devam ederler veya lisanslarını hukuk veya tıp yüksekokulu için bir temel olarak kullanabilirler.

Makine Mühendisliği dahilinde dünya çapında çeşitli çalışma seçenekleri bulunmaktadır:

Makine Mühendisliğinde Kariyer

Makine mühendisliğindeki kariyerler çok çeşitlidir ve neredeyse her tür endüstride bir kapasitede yer alırlar. Makine mühendisleri, her yerde yeteneklerine ihtiyaç duydukları için büyük bir esnekliğe sahiptir. Modern yaşamda kullanılan neredeyse her hizmet ve ürün, bir makine mühendisinin çalışmasından etkilenmiştir.