alert Site'nin çevrilmiş halidireducations.com
olarak Educations.com göster: hareketli

Are you interested in attending a free virtual fair where you can meet universities and chat with recruiters? Spaces are limited, so  learn more and reserve your free ticket today!

Endüstri Mühendisliği (Doktora)

Kadir Has University
2 yıl
Tam zamanlı
Doktora / PhD
Scholarships available
On campus
İstanbul
English

#Egitim# Tanımı

Endüstri Mühendisliği (Doktora)

Doktora Endüstri Mühendisliği programı, mevcut yüksek lisans programına ek olarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılında başlatılmıştır. Bu programdaki çağdaş çalışma alanları arasında üretim planlama ve envanter kontrolü, tedarik zinciri yönetimi, optimizasyon, mühendislik ekonomisi ve maliyet analizi, enerji ekonomisi, elektrik piyasası analizi, afet yönetimi ve taşımacılığı, finans mühendisliği ve uygulamaları, sağlık sistemlerinde optimizasyon, ve karar destek sistemleri.

Bir Ph.D. derecesi, temel disiplinlerde 21 kredilik ders, kredisiz bir seminer, uzmanlık alanında yeterlilik sınavını geçme, bir tez önerme ve tamamlama ve tezin başarılı bir şekilde savunmasını içerir.

Bu programı neden seçmeliyim?

Endüstri Mühendisleri, hammadde, bilgi sistemleri, enerji kaynakları, sermaye yatırımı, ekipman, iş gücü ve zaman gibi kaynakların koordinasyonda kullanıldığı sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve sürdürülebilirliği için çalışıyorlar. Bu nedenle Endüstri Mühendisleri, koordinasyon yetenekleri, sistematik bakış açısı, analitik ve niceliksel becerilere sahip ve yaşam boyu becerikli öğrenen öğrenciler olmalıdır.

Kıt kaynaklara rağmen artan nüfus ve talep, bu kaynakların verimli kullanımını gerektirmektedir. İletişim ve küreselleşmedeki son gelişmeler, talep ve arzın uluslararası olarak erişilebilir olmasını sağlamıştır. Endüstri Mühendisliğinde “Mühendisler bir şeyler yapar, Endüstri Mühendisleri işleri daha iyi hale getirir” sloganına uygun olarak, mevcut kaynakların verimli kullanımı konusunda artan sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Endüstri Mühendisleri girdileri verimli bir şekilde kullanarak düşük maliyetle yüksek kalitede çıktılar üretmek ve alternatif üretim politikalarının geliştirilmesi ve disiplinlerarası projelerin koordinasyonu gibi alanlarda mükemmel olmak amacıyla kar amaçlı sistemlerin iyileştirilmesinde çalışmaktadır. Bu disiplinin çeşitli endüstrilerle ilgisi Endüstri Mühendisliği mezunları için özellikle yönetim rollerinde yüksek istihdam oranları ile sonuçlanmaktadır.

Endüstri Mühendisliği (Doktora) hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bir bilgi isteği göndermek aşağıda ve okul daha fazla bilgi için sizinle irtibata geçecektir.

Kabul şartları

Programa başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) kantitatif bölümünde ve Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Sadece BS derecesi olan adaylar için 3.00 / 4.00 not ortalaması ve ALES (kantitatif) puanı en az 80 olmalıdır. ALES puan koşulu uluslararası öğrenciler için geçerli değildir. Uluslararası dil sınavı (TOEFL, IELTS, vb.) Puanları, Yükseköğretim Kurulu düzenlemelerinin getirdiği eşdeğerliklere göre tüm adaylar için kabul edilebilir. Bu şartları yerine getiren adaylarla daha fazla görüşme yapılır

Kabul şartları hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.


Does this course require proof of English proficiency?

The TOEFL® test is accepted by 10,000+ universities and higher education institutes in over 150 countries. Book your test today!

Learn more Advertisement

Program içeriği

Yıl 1

 • Alan Seçmeli
 • Alan Seçmeli
 • Alan Seçmeli
 • Alan Seçmeli
 • Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
 • seminer
 • Alan Seçmeli
 • Serbest Seçmeli
 • Serbest Seçmeli

Yıl 2

 • Doktora Kapsamlı Sınav
 • Doktora tezi

Seçmeli dersler

 • İleri Yazılım Mühendisliği
 • Ağ hizmetleri
 • Kritik Güvenlik Bilgisayar Sistemleri
 • Dağıtılmış İşletim Sistemleri
 • Hesaplamalı Geometri
 • Bilgisayar ağları
 • Biyoinformatik Algoritmaları
 • Algoritma Tasarımı ve Analizi
 • Bilgi Teknolojileri Yönetişimi
 • Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler
 • İş Zekası ve Veri Ambarı
 • Paralel ve Dağıtık Hesaplama
 • Veri madenciliği
 • Veri Bilimi ve Analizi
 • Hesaplama Teorisi
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • SOA'da Uygulama Geliştirme
 • Paralel Programlama
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II
 • Yönlendirilmiş Araştırma
 • Kriptoloji
 • Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemlerinin Tasarımı
 • Ağ yönetimi
 • Yazılım kalite güvencesi
 • Kablosuz Ağlar ve Mobil Bilgi İşlem
 • Grafik Algoritmaları
 • Makine öğrenme
 • İleri Biyoinformatik
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular V
 • Olasılık ve Stokastik Süreçler
 • Doğrusal Sistemler
 • Dijital iletişim
 • Kablosuz bağlantılar
 • Kablosuz Ağlar
 • İstatistiksel Sinyal İşleme
 • Gelişmiş Sinyal İşleme
 • Ultra Geniş Bant İletişim Sistemleri
 • Gelişmiş Hesaplamalı Zeka
 • Mikrodalga Teknikleri
 • Optimal Kontrol
 • Dijital Kontrol
 • Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I
 • İleri Sinyal İşleme Teknikleri
 • Uyarlamalı Sinyal İşleme
 • Tahmin Teorisi
 • Hata Düzeltme Kodları
 • Kablosuz Ağ ve Mobil Sistemler
 • İletişimde İstatistiksel Sinyal İşleme
 • Desen tanıma
 • Mikrodalga Devre Tasarımı
 • Mikrodalga Devre Tasarımı
 • Stokastik Sistemler ve Kontrol
 • Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I
 • Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Mühendislik Proje Yönetimi
 • Mühendislik Optimizasyonu ve Uygulamaları
 • Kalite Kontrolünde İleri Konular
 • Gelişmiş Üretim Planlaması ve Kontrolü
 • Finansal Yönetim
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İnsan Faktörleri Mühendisliği
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemleri
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Yalın üretim
 • İleri Mühendislik Ekonomisi
 • Ağ Akışları ve Algoritmalar
 • Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular (OR / MS Sağlık Hizmetlerinde Uygulamalar) (U + G)
 • Ağ Ekonomisi Denge Modelleri ve Algoritmalar
 • Çok Amaçlı Optimizasyon ve Evrimsel Algoritmalar
 • İleri Mühendislik Optimizasyonu ve Uygulamaları
 • İleri Mühendislik Ekonomisi
 • Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi Uygulamaları
 • Sağlık hizmeti
 • Elektronik Tablo Tabanlı Karar Modelleme
 • Gelişmiş Sistemler Simülasyonu
 • Üretim Sistemleri Yönetimi
 • Ağ Akışları ve Algoritmalarda İleri Konular

Öğrenim ücretleri

Yıllık 12.000 dolar

Burslar ve finansman

Burs seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.

derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisliği Doktora (PhD) verilir.

Program çıktıları

 1. Temel bilimleri, matematik ve endüstri mühendisliği yöntemlerini üst düzeyde anlayabilme ve uygulayabilme
 2. Endüstri mühendisliğindeki son gelişmeler hakkında kapsamlı ve derinlemesine bilgi
 3. Uzmanlık alanındaki en son bilgilere ulaşabilme
 4. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün / süreç geliştiren veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı çalışmalar yürütebilme
 5. Özgün araştırma süreçlerini bağımsız olarak algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme; bu süreçleri yönetme yeteneği
 6. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak uluslararası düzeyde bilimsel literatüre katkıda bulunabilme.
 7. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri topluma aktarabilme
 8. Endüstri Mühendisliği alanındaki fikir ve gelişmeleri eleştirel analiz etme, analiz etme ve değerlendirme becerisi
 9. Endüstri mühendisliği ve diğer alanlarda uzmanlar ve daha geniş topluluklarla yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme, en azından Avrupa Dil Portföyünde İngilizce kullanabilme

Çalışmalarına devam

Bu program, Türkiye'de Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin en üst seviyesindedir. Bu nedenle, herhangi bir üst seviyedeki eğitime erişim mümkün değildir.

Kariyer fırsatları

Mezunlar, endüstri mühendisliği ve ilgili çalışmalar gibi bir alanda ileri proje, araştırma ve eğitim alan şirketler, üniversiteler ve enstitülerde istihdam edilmektedir.

Bilgi talebi

Bu program hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz, Endüstri Mühendisliği (Doktora)? Aşağıdaki formu doldurun ve size herhangi bir soru yer alıyor. Bu bilgiler, okula doğrudan gönderilir ve bir temsilcisi cevap verecektir.

#Enstitu#

Kadir Has University logo

Türkiye'nin önde gelen üniversite-Kadir Has Üniversitesi

gelişimine olağanüstü bir akademik personel, eğitim fırsatlarının geniş bir yelpazede, güçlü uluslararası bağlantıları ve özveri ile, Kadir Has Üniversitesi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir vardır. İstanbul'un kalbinde yer alan, Kadir Has Üniversitesi kendi uzmanlık alanlarında başarılı olmak için bilgi ve...


hakkında daha fazlasını okuyun #Enstitu#

Iletisim bilgileri #IletisimKutusuEnstitu#

Kadir Has University

Cibali Mahallesi
Kadir Has Caddesi, Fatih
34083 Istanbul
Turkey

 Telefon numarasını
international.khas.edu.tr

Request information

Hakkında Endüstri Mühendisliği (Doktora) daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıdaki formu doldurun ve biz cevap verecektir okul bir temsilci için bilgilerinizi geçmek gerekir.

Reviews

hiç görüş mevcut.

Kariyer testi - mükemmel kariyerinizi bulun

İlgi alanlarınıza ve kişiliğinize dayanan programlar ve kariyerlerle eşleşen ücretsiz kariyer testimize katılın.

Sınava gir