alert Site'nin çevrilmiş halidireducations.com
olarak Educations.com göster: hareketli

Are you interested in attending a free virtual fair where you can meet universities and chat with recruiters? Spaces are limited, so  learn more and reserve your free ticket today!

Endüstri Mühendisliği

Kadir Has University
4 yıl
Tam zamanlı
Lisans
Scholarships available
On campus
İstanbul
English
Inquire for more information

#Egitim# Tanımı

Endüstri Mühendisliği

Sınırlı ve azalan kaynaklar varken, artan nüfus ve tüketici talepleri altındaki kaynakları etkin bir şekilde kullanmak her zamankinden daha önemlidir. Artan küreselleşme ve iletişim yöntemleri, talep ve üretimin sınırların ötesine geçmesini sağlamıştır. Endüstri Mühendisleri “Mühendisler yapar, Endüstri Mühendisleri İyileştirir ve geliştirir” kuralını izler. Bu, devlet daireleri, fabrikalar, hastaneler, bankalar ve diğer birçok işletme gibi her yerde verimliliği artırmaya çok önemli bir katkı sağlar.

Kar amacı gütmeyen kuruluşların temel amacı, girdilerini en aza indirirken en ucuz ve en kaliteli ürünleri ve çıktıları üretmektir. Endüstri Mühendisliği, malzeme, enerji, bilgi sistemleri, sermaye, ekipman, işçilik ve zaman kaynaklarının bir karışımının etkin bir şekilde kullanıldığı sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgilenir. Bu bağlamda Endüstri Mühendisleri, ileri koordinasyon becerileri, sistem düşünme yeteneği, iyi analitik ve nicel becerilere sahip olmalıdır. Araçları, bir sorunu çözmek için ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmak ve değişen zamanlara ayak uydurmak için kendilerini geliştirmek için kullanmaları tercih edilir.

Endüstri Mühendisliği bölümünün misyonu, öğrencilerine üretim, hizmet ve hibrit sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve etkin yönetimi için en son bilimsel yöntemleri sunmaktır. Bölüm olarak, öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunları çözmek için sistem düşünme becerileri, analitik düşünme, modelleme ve araştırma yeteneklerini geliştirmek için çok çalışıyoruz. Kariyer yollarında mükemmel olmalarına ve böylece topluma katkıda bulunan bireyleri büyütmelerine olanak tanıyacak gerekli bilimsel, teknik ve sosyal temeli sağlıyoruz.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bir bilgi isteği göndermek aşağıda ve okul daha fazla bilgi için sizinle irtibata geçecektir.

Kabul şartları

Adaylar Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Birinci Düzey Yerleştirme Testi (LYS / MF 4) ve Doğrudan Transfer Testi (DGS) derslerinden gerekli puanları almalıdırlar. Yerleşimler merkezi olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilmektedir. Programa başvuran uluslararası öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi tarafından belirlenen kabul kriterlerine uymaları gerekmektedir. Öğrenciler yatay transfer ile ilgili Kadir Has Üniversitesi düzenlemelerini takip ederek programa geçiş yapabilirler.

Kabul şartları hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.


Does this course require proof of English proficiency?

The TOEFL® test is accepted by 10,000+ universities and higher education institutes in over 150 countries. Book your test today!

Learn more Advertisement

Program içeriği

Yıl 1

 • İngilizce-ı
 • Mühendislik Rehberi ve Etik
 • Analiz I
 • Lineer Cebir
 • Fizik I
 • Fizik Laboratuvarı I
 • Türk Dili I
 • Kimya
 • İngilizce II
 • Endüstri Mühendisliğinin Prensipleri
 • Analiz II
 • Fizik II
 • Fizik Laboratuvarı II
 • Türk Dili II

Yıl 2

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Bilgisayar Programlama I
 • İngilizce-III
 • Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
 • Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
 • Diferansiyel denklemler
 • KHAS Seçmeli
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Malzeme Bilimi
 • İngilizce-IV
 • Endüstri Mühendisliği için Programlama Araçları
 • Mühendislik Ekonomisi
 • Ergonomi ve İnsan Faktörleri Mühendisliği
 • Üretim süreçleri
 • Staj I

Yıl 3

 • Mühendisler için Ekonomi
 • Yöneylem Araştırması I
 • İstatistiksel Karar Verme
 • İş kanunu
 • Bölüm Seçmeli I
 • Yöneylem Araştırması II
 • Endüstriyel Sistemlerde Veri Analitiği
 • Sistem Simülasyonu
 • Materyaller yönetimi
 • Staj II
 • Bölüm Seçmeli II

Yıl 4

 • Mühendislik Problem Çözme ve Proje Yönetimi
 • Üretim Planlama ve Kontrol
 • Sosyal Seçmeli I
 • Teknik Seçmeli I
 • Bölüm Seçmeli III
 • Mühendislik Tasarım Projesi
 • İstatistiksel Kalite Kontrol
 • Sosyal Seçmeli II
 • Teknik Seçmeli I
 • Bölüm Seçmeli Dersi-IV

Seçmeli dersler

 • Deney Tasarımı
 • Çok Kriterli Karar Verme
 • Yöneylem Araştırmasında Uygulamalar
 • Fabrika Tasarımı ve Tesis Yerleşimi
 • Ürün Tasarım ve Geliştirme
 • Endüstriyel Sistemlerde Veri Analitiği
 • Tesis Yerleşimi ve Yeri için Analitik Yöntemler
 • Ulaştırma ve Lojistik Mühendisliği
 • Bilgisayarla tümleşik üretim
 • Endüstri Müh için Hesaplama Yöntemleri
 • Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi
 • Finans Mühendisliğinde Simülasyon Teknikleri
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Modelleme
 • İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Operasyonlar İçin Karar Destek Sistemleri
 • Stokastik süreçler
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Kurumsal Kaynak Planlaması
 • Mühendislikte Toplam Kalite Yönetimi
 • Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

Öğrenim ücretleri

Yıllık 12.000 dolar

Burslar ve finansman

Burs seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.

derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisliği Lisans (Avrupa Yükseköğretim Alanında Yeterlilikler çerçeveleri, QF-EHEA: Seviye 1, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF): Seviye 6) verilecektir.

Program çıktıları

 1. Temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanarak karmaşık endüstri mühendisliği problemlerini çözebilme
 2. Endüstri ve hizmet sistemlerindeki karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
 3. Gerçekçi kısıtlamalara tabi endüstriyel ve hizmet sistemlerinin tasarımında çağdaş ve modern teknikleri kullanabilme
 4. Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerini çözmek için bilgi teknolojilerini kullanabilme
 5. Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerini çözmek için veri toplama, işleme, modelleme, deney yapma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Endüstri mühendisliği problemlerini ele alırken bireysel çalışma ve disiplin içi veya disiplinler arası ekip çalışmasına etkin bir şekilde katılma becerisi
 7. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 8. Yaşam boyu öğrenmedeki değişen koşullara ve bağlılığa uyum sağlamak için teknolojik yenilikleri takip edebilme
 9. Mesleki ve etik sorumlulukları anlama
 10. Proje yönetimi ve girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak
 11. Çağdaş konularla tanışmak ve mühendisliğin ulusal ve küresel düzeylerde sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerinin anlaşılması; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Çalışmalarına devam

Lisans programını başarıyla tamamlayan adaylar, lisansüstü programlara genel not ortalaması ve başvurulan lisansüstü programın kabul kriterlerine göre devam edebilirler.

Kariyer fırsatları

Mezunlar, hizmet ve üretim sektörlerinde aşağıdaki alanlarda iş imkanlarına sahiptir; yöneylem araştırması, üretim planlama ve kontrol, kalite kontrol ve / veya yönetim, ergonomi, tesis tasarımı ve tesis yerleşimi, sistem analizi.

Bilgi talebi

Bu program hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz, Endüstri Mühendisliği? Aşağıdaki formu doldurun ve size herhangi bir soru yer alıyor. Bu bilgiler, okula doğrudan gönderilir ve bir temsilcisi cevap verecektir.

#Enstitu#

Kadir Has University logo

Türkiye'nin önde gelen üniversite-Kadir Has Üniversitesi

gelişimine olağanüstü bir akademik personel, eğitim fırsatlarının geniş bir yelpazede, güçlü uluslararası bağlantıları ve özveri ile, Kadir Has Üniversitesi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir vardır. İstanbul'un kalbinde yer alan, Kadir Has Üniversitesi kendi uzmanlık alanlarında başarılı olmak için bilgi ve...


hakkında daha fazlasını okuyun #Enstitu#

Iletisim bilgileri #IletisimKutusuEnstitu#

Kadir Has University

Cibali Mahallesi
Kadir Has Caddesi, Fatih
34083 Istanbul
Turkey

 Telefon numarasını
international.khas.edu.tr

Request information

Hakkında Endüstri Mühendisliği daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıdaki formu doldurun ve biz cevap verecektir okul bir temsilci için bilgilerinizi geçmek gerekir.

Reviews

hiç görüş mevcut.

Kariyer testi - mükemmel kariyerinizi bulun

İlgi alanlarınıza ve kişiliğinize dayanan programlar ve kariyerlerle eşleşen ücretsiz kariyer testimize katılın.

Sınava gir