alert Site'nin çevrilmiş halidireducations.com
olarak Educations.com göster: hareketli
115 ve 115 sonuçları - 101 gösteriliyor
115 ve 115 sonuçları - 101 gösteriliyor

Din, milyonlarca yıldır toplumun temel bir unsuru olmuştur ve sonuçta bugün hala uygulanan inançların arkasında büyük bir güçtür. İlahiyat, tarih boyunca yapılmış olan din çalışmasıdır. Teolojide birçok çalışma, din, siyaset, kültür ve sanat gibi çeşitli toplumsal faktörleri nasıl etkilediğini de kapsayacak şekilde genişlemiştir. Dünyamız insan emeği ile karakterize edilirken ve şekillendirilirken, din, sürekli olarak birçok toplumun ve bölgenin ön safında kalmıştır, teologların inanç sistemlerinin yapılarını ortaya çıkarmak için çabalarına ve bunların modern zamanlara nasıl uyum sağladıklarına veya nasıl kaldıklarına yol açmıştır. Onların temel tarihsel ideallerine mümkün olduğu kadar doğrudur.

Din ve teoloji alanında ne dereceye kadar yapabilirim?

Dünyada uygulanan dinler hakkında daha fazla bilgi edinme tutkusu olanlar, kariyerlerine gelince birçok fırsata sahiptir. Din ve teoloji alanındaki çalışmalardan doğan birçok kariyer, ya tek bir dini uygulamada ya da çok sayıda inanç sisteminde, başkalarını eğitmeye yol açar.

Kariyer şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Din okulu öğretmeni

bakan

Araştırmacı

Hükümet Danışmanı

Eğitim Görevlisi

Kolej veya Üniversite Profesörü

Misyoner

Gazeteci

Yurtdışında din ve teoloji okumak için gereklilikler nelerdir?

Yurtdışında din ve teoloji eğitimi almak için gereken tüm ön koşullar, her bir üniversitenin veya eğitim enstitüsünün özel gereksinimlerine dayanmaktadır. Birçok kez, lisans programlarının sınırlı sayıda önkoşulları, muhtemelen edebiyatta ve yazıda lise veya lise eşdeğerli bir yeterliliği olacaktır. Ayrıca, yurtdışındaki bazı programlar, belirtilen eğitim dilinde bir yeterlilik gerektirecektir.

Yüksek lisans programları her zaman lisans dersleri ile karşılaştırıldığında daha fazla önkoşul olacaktır. Birçok yüksek lisans programı, belirli bir çalışma alanında ve muhtemelen daha fazla bir alanda lisans diplomasına sahip olmak zorundadır. Başvuru yapmadan önce gerekli önkoşullardan emin olmak için her zaman kurs / program sağlayıcısına danışmalısınız. Önkoşulları ve / veya üniversite / enstitü ile gerekli belgeleri doğrudan takip ettiğinizden emin olun.

Yurt dışında din ve teoloji eğitimi almayı ne öğreneceğim?

Dinin, kesinlikle milyonlarca yıldır var olan bir kültürün yönü olduğunu düşünerek, çalışmalarınızın olanakları büyüleyici içerik ve ideallerle doludur. İlahiyat pratiği, dinlerin günlük yaşamlarımız üzerindeki ihtiyaç ve etkilerini ve yabancı uygulamaları ve inançları daha iyi anlamaya çalışanların yaşamlarını nasıl anladığımız konusunda da büyük bir rol oynamıştır. Birçok ilahiyatçıların çabaları, felsefenin çabalarına yol açmış, kitleleri dinin ideallerini, daha yüksek bir iktidar kavramını ve inancın doğasını sorgulamaya yöneltmiştir. Pek çoğu, dinin geliştiği akademik ve bilimsel etkileri de içeriyordu, sanki bilim ve din her zaman akademik ilerlemede güçlük çekiyordu.

Potansiyel kurslar aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

İncil Çalışmaları

Din ve Ahlak Felsefesi

Büyük Dünya Dinleri

Din ve Güncel Konular

Ya da belki de benzer bir çalışma alanıyla daha çok ilgileniyorsunuz:

Scholarship Directory

Yurtdışında eğitim görme hayalinizi mümkün kılmak için burs mu arıyorsunuz? Uluslararası öğrenciler için 440'tan fazla bursu derledik!

Burs Rehberine Erişin

Karşılaştırmak