alert Site'nin çevrilmiş halidireducations.com
olarak Educations.com göster: hareketli

Are you interested in attending a free virtual fair where you can meet universities and chat with recruiters? Spaces are limited, so  learn more and reserve your free ticket today!

Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Kadir Has University
2 yıl
Tam zamanlı
Yüksek lisans
Scholarships available
On campus
İstanbul
English

#Egitim# Tanımı

Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Günümüzün teknolojik ve endüstriyel gelişmelerinde doğal kaynaklara artan bağımlılık nedeniyle, kıt kaynakların kullanılması en kritik araştırma alanlarından biri haline gelmiştir. Sürekli gelişen bu iş ve çalışma koşulları göz önüne alındığında, endüstri mühendisleri kıt kaynakların yönetimi, alternatif üretim politikalarının geliştirilmesi ve disiplinlerarası projelerin koordinasyonu gibi alanlarda mükemmeldir. Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri unsurları içeren bir mühendislik dalıdır ve imalat ve hizmet sistemlerini analiz etmek, planlamak, düzenlemek, izlemek ve iyileştirmek için sistem, model ve yöntem geliştirir.

Temel araştırma alanları üretim planlama ve envanter kontrolü, imalat otomasyonu, imalat sistemleri tasarımı ve analizi, maliyet yönetimi, yöneylem araştırması, karar analizi, kalite yönetimi ve insan faktörleri mühendisliğidir.

Mezunlarımız, hem üretim hem de hizmet sistemlerinde endüstri mühendisliği problemlerini bilim ve mühendislik prensiplerini kullanarak çözme ve endüstriyel ve hizmet sistemlerinin işletimi sırasında ortaya çıkan karmaşık problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisine sahiptir. Ayrıca, gelecekteki değişen koşullar nedeniyle, öğrencilere bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini yenilemeleri öğretilmektedir.

Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisans) hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bir bilgi isteği göndermek aşağıda ve okul daha fazla bilgi için sizinle irtibata geçecektir.

Kabul şartları

Programa başvuranların Lisans derecesi ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) kantitatif bölümünde en az 55 ve Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında 65 puan almaları gerekmektedir. ALES puan koşulu uluslararası öğrenciler için geçerli değildir. Uluslararası dil sınavı (TOEFL vb.) Puanları, Yükseköğretim Kurulu düzenlemeleri tarafından getirilen eşdeğerliklere göre tüm adaylar için kabul edilebilir. Bu şartları yerine getiren başvurucularla daha fazla görüşme yapılır.

Kabul şartları hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.


Does this course require proof of English proficiency?

The TOEFL® test is accepted by 10,000+ universities and higher education institutes in over 150 countries. Book your test today!

Learn more Advertisement

Program içeriği

Yıl 1

 • Araştırma Yöntemleri
 • seminer
 • Alan Seçmeli
 • Sinirli Seçmeli
 • Alan Seçmeli
 • Alan Seçmeli
 • Alan Seçmeli
 • Serbest Seçmeli
 • Serbest Seçmeli

Yıl 2

 • Yüksek Lisans Tezi

Seçmeli dersler

 • İleri Yazılım Mühendisliği
 • Ağ hizmetleri
 • Kritik Güvenlik Bilgisayar Sistemleri
 • Dağıtılmış İşletim Sistemleri
 • Hesaplamalı Geometri
 • Bilgisayar ağları
 • Biyoinformatik Algoritmaları
 • Algoritma Tasarımı ve Analizi
 • Bilgi Teknolojileri Yönetişimi
 • Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler
 • İş Zekası ve Veri Ambarı
 • Paralel ve Dağıtık Hesaplama
 • Veri madenciliği
 • Veri Bilimi ve Analizi
 • Hesaplama Teorisi
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • SOA'da Uygulama Geliştirme
 • Paralel Programlama
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II
 • Yönlendirilmiş Araştırma
 • Kriptoloji
 • Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemlerinin Tasarımı
 • Ağ yönetimi
 • Yazılım kalite güvencesi
 • Kablosuz Ağlar ve Mobil Bilgi İşlem
 • Grafik Algoritmaları
 • Makine öğrenme
 • İleri Biyoinformatik
 • Derin Öğrenme
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular V
 • Olasılık ve Stokastik Süreçler
 • Doğrusal Sistemler
 • Bilgi Kuramı ve Kodlama
 • Dijital iletişim
 • Kablosuz bağlantılar
 • İstatistiksel Sinyal İşleme
 • Gelişmiş Sinyal İşleme
 • Ultra Geniş Bant İletişim Sistemleri
 • Gelişmiş Hesaplamalı Zeka
 • Mikrodalga Teknikleri
 • Optimal Kontrol
 • Dijital Kontrol
 • Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I
 • İleri Sinyal İşleme Teknikleri
 • Uyarlamalı Sinyal İşleme
 • Tahmin Teorisi
 • Hata Düzeltme Kodları
 • Kablosuz Ağ ve Mobil Sistemler
 • İletişimde İstatistiksel Sinyal İşleme
 • Desen tanıma
 • Mikrodalga Devre Tasarımı
 • Mikrodalga Devre Tasarımı
 • Stokastik Sistemler ve Kontrol
 • Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I
 • Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Mühendislik Proje Yönetimi
 • Mühendislik Optimizasyonu ve Uygulamaları
 • Kalite Kontrolünde İleri Konular
 • Gelişmiş Üretim Planlaması ve Kontrolü
 • Finansal Yönetim
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İnsan Faktörleri Mühendisliği
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemleri
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Yalın üretim
 • İleri Mühendislik Ekonomisi
 • Ağ Akışları ve Algoritmalar
 • Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular (OR / MS Uygulamaları
 • Sağlık Hizmetleri) (U + G)
 • Ağ Ekonomisi Denge Modelleri ve Algoritmalar
 • Çok Amaçlı Optimizasyon ve Evrimsel Algoritmalar
 • İleri Mühendislik Optimizasyonu ve Uygulamaları
 • İleri Mühendislik Ekonomisi
 • Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi Uygulamaları
 • Sağlık hizmeti
 • Elektronik Tablo Tabanlı Karar Modelleme
 • Gelişmiş Sistemler Simülasyonu
 • Üretim Sistemleri Yönetimi
 • Ağ Akışları ve Algoritmalarda İleri Konular

Öğrenim ücretleri

 • Tezli yüksek lisans (yıllık): 12.000 $
 • Tezsiz yüksek lisans (tam program): 12.000 $

Burslar ve finansman

Burs seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.

derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı (Avrupa Yükseköğretim Alanındaki Yeterlilikler Çerçeveleri (QF-EHEA): Seviye 2, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF): Seviye 7) verilecektir.

Program çıktıları

 1. Endüstri mühendisliğinde araştırma yaparak bilgiye derinlemesine ve geniş bir şekilde erişebilme, değerlendirebilme, yorumlayabilme ve uygulayabilme
 2. Endüstri mühendisliğinde çağdaş teknik ve yöntemlerle ilgili kapsamlı bilgi ve kısıtlamaları
 3. Belirsiz, sınırlı veya eksik verilere bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiyi entegre etme ve uygulama becerisi; farklı disiplinlerden bilgileri kullanma becerisi
 4. Endüstri mühendisliğinde yeni ve ortaya çıkan uygulamaların farkında olma, gerektiğinde analiz etme ve öğrenme becerisi
 5. Endüstri mühendisliği ile ilgili problemleri belirleme ve formüle etme, çözümleri için yöntemler geliştirme ve çözümlerde yenilikçi teknikleri kullanma becerisi
 6. Orijinal fikir ve yöntemler geliştirebilme, karmaşık sistemler veya süreçler tasarlayabilme ve bu tasarımlarda yenilikçi / alternatif çözümler sunabilme
 7. Teorik, deneysel ve model tabanlı araştırma tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçlerdeki karmaşık problemleri yorumlayabilme ve analiz edebilme
 8. Tek ya da çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik edebilme ve karmaşıklıklar için çözüm yaklaşımları geliştirebilme; bağımsız çalışma ve sorumluluk alma becerisi
 9. Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde yazılı ve sözlü İngilizce iletişim kurabilme
 10. Çalışmalarının ilerlemesini ve sonuçlarını aynı veya diğer disiplinlerin ulusal ve uluslararası çevrelerinde açık ve sistematik olarak iletebilme
 11. Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik ve yasal yönleri, proje yönetimi ve endüstriyel uygulamalar hakkında bilgi ve mühendislik uygulamalarında getirdikleri sınırlamaların farkında olma
 12. Veri ve diğer tüm mesleki faaliyetlerin toplanması, yorumlanması ve dağıtılmasında sosyal, bilimsel ve etik değerleri gözlemleme becerisi

Çalışmalarına devam

Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan adaylar doktora programlarına başvurabilirler.

Kariyer fırsatları

Mezunlar, hizmet ve üretim sektörlerinde aşağıdaki alanlarda iş imkanlarına sahiptir; yöneylem araştırması, üretim planlama ve kontrol, kalite kontrol ve / veya yönetim, ergonomi, tesis tasarımı ve tesis yerleşimi, sistem analizi.

Bilgi talebi

Bu program hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz, Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisans)? Aşağıdaki formu doldurun ve size herhangi bir soru yer alıyor. Bu bilgiler, okula doğrudan gönderilir ve bir temsilcisi cevap verecektir.

#Enstitu#

Kadir Has University logo

Türkiye'nin önde gelen üniversite-Kadir Has Üniversitesi

gelişimine olağanüstü bir akademik personel, eğitim fırsatlarının geniş bir yelpazede, güçlü uluslararası bağlantıları ve özveri ile, Kadir Has Üniversitesi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir vardır. İstanbul'un kalbinde yer alan, Kadir Has Üniversitesi kendi uzmanlık alanlarında başarılı olmak için bilgi ve...


hakkında daha fazlasını okuyun #Enstitu#

Iletisim bilgileri #IletisimKutusuEnstitu#

Kadir Has University

Cibali Mahallesi
Kadir Has Caddesi, Fatih
34083 Istanbul
Turkey

 Telefon numarasını
international.khas.edu.tr

Request information

Hakkında Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisans) daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıdaki formu doldurun ve biz cevap verecektir okul bir temsilci için bilgilerinizi geçmek gerekir.

Reviews

hiç görüş mevcut.

Kariyer testi - mükemmel kariyerinizi bulun

İlgi alanlarınıza ve kişiliğinize dayanan programlar ve kariyerlerle eşleşen ücretsiz kariyer testimize katılın.

Sınava gir