alert Site'nin çevrilmiş halidireducations.com
olarak Educations.com göster: hareketli
70 ve 70 sonuçları - 61 gösteriliyor
70 ve 70 sonuçları - 61 gösteriliyor

Kentsel tasarım, peyzaj, bireysel yapılar ve büyük altyapıların planlanması, tasarlanması ve oluşturulması sürecine içgörü ve beceri kazandıran geniş bir bilgi alanını kapsamaktadır. Kentsel tasarım işinde çalışanlar her zaman belirli çevresel koşulları, yapısal ihtiyaçları, potansiyel bir alanın gelecekteki ekosistemini ve bir alan planlarken karşılaşılması gereken insan ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Özel ve yerel kaynaklar sadece kentsel tasarımın etkisini değil, aynı zamanda hükümet kurumlarını da kullanıyorlar. Kentsel tasarım, belirli çevre koşullarından uzaklaşmak ve sınırların, siyasi etkilerin ve kültürel ihtiyaçların çözümü etrafında gezinebilmeleri için şehirleri ve kasabaları planlamanın geleceğine yardımcı olmuştur. Kentsel tasarımın dünya üzerinde sahip olduğu bir başka kavrayış ise, kent tasarımcılarının, bir topluluğun bağlantılarını, ulaşım akışını ve birbirimizle yaşadığımız yolu oluşturmada büyük bir role sahip olmalarıdır.

Kentsel tasarımda bir derece ile neler yapabilirim?

Kentsel tasarım derecesinden elde edilebilecek pek çok rol vardır ve birçoğu kentsel tasarımın mimarlık ya da sözleşmenin bir alt bölümü olduğunu iddia ederken, kentsel tasarım tamamen kendi etkisi haline gelmiştir. Hem büyük hem de küçük sanayilerde birçok kariyer fırsatı mevcut olup, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve büyümenin görüşleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Küresel kariyer fırsatları, bir bireyin bir bölgenin becerilerine ve bilgisine bağlı olarak da büyük ölçüde kullanılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, birçok hükümet kuruluşu, kentsel tasarım yeteneklerini, binaların düzenlenmesi ve çevre kriterlerine uygun olacak şekilde şehirlerin, kasabaların ve köylerin yeniden inşası ya da yeniden inşa edilmesine yönelik planlama ve çabalarını kullanma çabalarından yararlanmaktadır.

Kentsel tasarımdaki potansiyel kariyer aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Şehir Plancısı
 • Konut Müdürü / Görevlisi
 • Ulaştırma Planlayıcısı
 • Toplumsal Gelişim Planlayıcısı
 • Planlama ve Geliştirme Sörveyörü
 • Sürdürülebilirlik danışması

Yurtdışında kentsel tasarım eğitimi için önkoşullar:

Yurtdışında bir kentsel tasarım derecesi için ön koşullar her üniversite ve derece seviyesi arasında değişir ve değişir. Bir lisans derecesi, programlarına ve belirli bir dil yeterliliğine kabul edilmek için belli bir eğitim düzeyine ihtiyaç duyabilir. Master'ın kentsel tasarımdaki programları bir lisans derecesinden daha fazla önkoşul olacaktır, ancak bunlar programlar arasında büyük ölçüde farklılık gösterir ve lisans programına başvurmadan önce istediğiniz üniversite veya eğitim enstitüsüyle her zaman kontrol etmelisiniz.

Kentsel tasarımı yurt dışında okurken ne öğreneceğim?

Yurtdışında bir kentsel tasarım lisans programında ele alınan potansiyel konular, büyük miktarda bilgi, beceri ve deneyim içerebilir. Kentsel tasarımda bir eğitim, her zaman tarihi tasarım yöntemlerine ve sürdürülebilir yapıların ve mekanların geleceğinin nasıl geliştiğine bakar.

Birçok ders ana hatları aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Tarihi ve Modern Mimari
 • Çevresel değerlendirme
 • Kentsel Politika ve Planlama
 • Dünya coğrafyası
 • Çevresel sürdürülebilirlik
 • Kamu Yönetimi

Ya da belki de benzer bir çalışma alanıyla daha çok ilgileniyorsunuz:

Scholarship Directory

Yurtdışında eğitim görme hayalinizi mümkün kılmak için burs mu arıyorsunuz? Uluslararası öğrenciler için 440'tan fazla bursu derledik!

Burs Rehberine Erişin

Karşılaştırmak